CUTE LITTLE WORDS... | Decor Techno

 Jag är jättesvag för små budskap gömda i inredningen och lösa sladdar finns ju i

varje hem, så jag satte fast sladden enkelt med orden stop! ;) Tejpen som jag använde

var eltejp. Kika in till fabriken  och se vad mina duktiga bloggar kollegor visar idag!

Ha sk?N s?Ndag!

This little trick must be the funniest  way to "hide" the loose electrical wires!

Why not try some other words like hello or love. Have a beautiful sunny sunday!

Annaleena xx